18, ఆగస్టు 2014, సోమవారం

'గ్నోమ్-సుషి' దస్త్ర మునుజూపకం

గ్నోమ్ అనువర్తనాలలో నాకు బాగా నచ్చిన అనువర్తనాలలో  'గ్నోమ్-సుషి' కూడా ఒకటి. ఈ ప్రయోజనకారి గురించి చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు. గ్నోమ్-సుషి అనువర్తనం వ్యవస్థలోని వివిధ రకాల దస్త్రాలను మునుజూపుతుంది. అంటే మీ కంప్యూటరులో ఉండే వివిధ దస్త్రాలను చాలా సులభంగా తెరచి అందులోని అంశాలను/ప్రాథమిక సమాచారాన్ని చూడవచ్చు. ఇది వ్యవస్థలో ఉన్న వివిధ లైబ్రరీలను వాడుకుని శ్రవ్యక(ఆడియో), దృశ్యక(వీడియో), పాఠ్య, పత్ర దస్త్రాలను మును చూపిస్తుంది.

గ్నోమ్ సుషిలో వీడియో ప్రదర్శన
పరిమితులు: దస్త్రాలను వీక్షిస్తున్నప్పుడు అవి చూడటానికి మాత్రమే తప్ప నకలుచేయుటకు లేదా మరే ఇతర పనులు చేపట్టడానికి అనుమతించదు. అలాగే సుషిని వాడుతున్నంతసేపూ దస్త్ర విహారకం తెరచేవుండాలి.
 
ఈ అనువర్తనాన్ని మీ లినక్స్ వ్యవస్థలో స్థాపించడానికి
డెబియన్‌లో అయితే
#apt-get install gnome-sushi

ఉబుంటులో అయితే
$sudo apt-get install gnome-sushi

ఫెడోరాలో అయితే
$su yum install gnome-sushi

వాడటం ఎలా:
ముందుగా నాటిలస్ (దస్త్రాలను తెరవడానికి, చూడటానికి, నకలు చేయడానికి వాడే అనువర్తనం) దస్త్ర విహారకాన్ని తెరచి ఏదైనా దస్త్రాన్ని(.txt,pdf,odt,avi,wmv,mp4,mp3,jpeg,png...వంటివి) ఎంపికచేసి 'space' మీటను నొక్కండి. మీరు ఎంచుకున్న దస్త్రం దృశ్యకం(వీడియో) అయితే ప్రదర్శించబడుతుంది, శ్రవ్యకం(ఆడియో) అయితే వినిపిస్తుంది. ఒకవేళ PDF దస్త్రం అయితే చదువుటకు అనుమతిస్తుంది. తెరచిన దస్త్రాన్ని మూసివేయుటకు space లేదా esc మీటలను వాడవచ్చు. పూర్తిస్థాయిలో(నిండుతెరలో) దస్త్రాన్ని చూడటానికి F లేదా Ctrl+F వాడవచ్చును.

గమనిక: ఈ అనువర్తనం కేవలం గ్నోమ్ 3‌.2 లేదా ఆ తరువాత రూపాంతరాల పై మాత్రమే పనిచేస్తుంది.

పైన వాడిన పదజాలం
1. Applications - అనువర్తనాలు
2. File Previewer - దస్త్ర మునుజూపకం
3. File Browser - దస్త్ర విహారకం - దస్త్రాలు తెరవడానికి, చూడటానికి, నకలు చేయడానికి, తరలించడానికి ఉపయోగించే అనువర్తనం
4. Install - స్థాపించు

పై పదాలకు అచ్చ తెలుగు పదాలు/ఇంకా సులభమైన పదాలు మీకు ఏమైనా తడితే వ్యాఖ్య రూపంలో ఇక్కడ చేర్చండి