19, ఆగస్టు 2014, మంగళవారం

ఆగస్టు 21 నుండి .भारत డొమెయిన్ పేరు లభ్యం


అంతర్జాలంలో ప్రతి జాలస్థలినీ ఒక చిరునామా ద్వారా గుర్తిస్తాం. ఉదాహరణకు etelugu.org, ఇక్కడ etelugu  అనేది జాలస్థలి పేరయితే, org అనేది డొమెయిన్ పేరు. ఒక వెబ్సైటు నడపడానికి, మొట్టమొదట మనం చేసే పని ఈ జాలస్థలి పేరునూ, సరియయిన డొమెయిన్ నేం తో పాటూ నమోదు చేసుకోవటం. ఇందుకు కొంత రుసుము చెల్లిస్తాం కూడా. blogspot.com, wordpress.com లాంటి సంస్థలు ఉచితంగా మనకు సబ్డొమెయిన్ ను ఇస్తున్నాయి కూడా!
అయితే ఈ డొమెయిన్ పేరుకు కొన్ని నిబంధనలుండేవి. మొదట్లో కనీసం మూడక్షరాలు గా ఉండాలనీ, తరువాత మూడు లేదా రెండు సరిపోతాయి అనీ, ఆపైన మూడు కన్నా ఎక్కువ ఉండొచ్చనీనూ. అయితే కొద్ది రోజుల క్రితం ఈ డొమెయిన్ పేరు ఆంగ్లంలోనే కాక లాటిన్ కుటుంబంలోని ఇతర భాషలలోనూ పనిచేసేలా చేసారు. (జాలస్థలి పేరుకి ఏ భాషలోనైనా ఉండే సౌలభ్యం ఉంది - ఉదా: వీవెన్.com {ఇప్పుడు పని చేయకపోవచ్చు}). అయితే భారతీయ భాషలలో కూడా ఈ డొమెయిన్ పేరు త్వరలో రానుంది. ప్రస్తుతానికి .in అని వాడుతున్నామే, అలా కాక .भारत అని జాలస్థలుల చిరునామా చివర ఉంటుందనమాట. ఈ సదుపాయం ఆగస్టు 21 మొదలు అందుబాటులోకి రానుంది.
90 రోజుల "సూర్యోదయ" కాలంలో ఈ సదుపాయం దేవనాగరిలోని హిందీ, మరాఠీ, బోడో, డోగ్రీ మొ॥ భాషల జాలస్థలులు వాడేవారు ఈ సదుపాయాన్ని వాడుకోవచ్చు. ఆ తరువాత సాధారణ వెబ్సైటుల వారికి కూడా ఇది వాడుకునే అవకాశం వస్తుంది.
ఈ మొత్తం కార్యక్రమాన్ని నిక్సి మరియు సీడాక్ వారు నిర్వహిస్తున్నారు.
త్వరలో తెలుగు మరియు ఇతర భారతీయ భాష లిపులలో కూడా ఈ సదుపాయం రానున్నది.