4, మార్చి 2011, శుక్రవారం

లినక్స్ != విండోస్ (లినక్స్ విండోస్ కు సమానం కాదు)

                      Linux!= Windows


(లినక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టూ విండోస్)

లినక్స్ కు కొత్తగా పరిచయమైన వ్యక్తులు, కొత్త వాడుకర్లకు ప్రతి విషయంలో విండోస్ ని పోల్చుకుంటూ లినక్స్ ను వాడే అలవాటు ఉంటుంది. కానీ ఇవి రెండు అస్సలు పొంతన లేనివి. ఒక్క విషయం - రెండూ నిర్వహణా వ్యవస్థలని తప్ప = మిగతా ఏ విషయాల్లోను రెండూ ఒక పక్షం కావు.

(సశేషం)