4, మార్చి 2013, సోమవారం

అడోబ్ డిజిటల్ ఎడిషన్సులో ఖతిని పెంచి చదవడం ఎలా..?

సాధారణంగా ఆడోబ్ డిజిటల్ ఎడిషన్స్ ఉపయోగించి పుస్తకాలను చదివేటప్పుడు ఫాంటు(ఖతి) చిన్నగా ఉంటే చదవడం కష్టంగా అనిపిస్తుంది. పుట రీతిని మార్చి మనకు కావలసిన పాఠ్య పరిమాణంలో తేలికగా చదువుకోవచ్చు.

అడోబ్ డిజిటల్ ఎడిషన్స్ లోని  కుడివైపు కనిపించే పుట చిహ్నం పై నొక్కండి.
ఇప్పుడు మీకు కొన్ని ఐచ్ఛికాలు కనిపిస్తాయి.
అందులో కనిపించే ఐచ్ఛికాలను ఒక్కొక్కటిగా ఎంచుకుని చూద్దాము.

1. పుటకు అమర్చు (ఫిట్ పేజ్)

2. వెడల్పుకు అమర్చు (ఫిట్ విడ్త్)
3. అసలు పరిమాణానికి అమర్చు (ఫిట్ యాక్చువల్ సైజ్)
4. అదే విధంగా రూపీకరించి (1.5 జూమ్)

5. 2x జూమ్ వద్ద
 6. 4x జూమ్ వద్ద


ఈ విధంగా వివిధ పరిమాణాలకు మార్చుకుని మనకు కావలసిన పాఠ్య స్థాయిలో పుస్తకాలను చదువుకోవచ్చు.